Wednesday, November 01, 2006

A G o l d e n W i s h


Otthaina maa bhásha ki putthadi pandagalu

Maró Gurajáda neeku kongottha sogasulu diddu gaaka
Maró Vémana neeku tatva chaitanyam'osagu gaaka
Maró Chinnaya neeché kammani kathalu palkinchu gaaka
Maró Thyágayya neek'impaina svaramul'arpinchu gaaka


May another Gurajáda gift new embellishments to you
May another Vémana teach depths of philosophy to you
May another Chinnaya narrate sweet stories with you
May another Thyágayya offer melodious salutations to you

May we see them all.

No comments: